Klasa 1

REKRUTACJA DO KLASY 1

Regulamin rekrutacji do klasy 1 SP na rok szkolny 2021/2022

Wymagane dokumenty


Najczęściej zadawane pytania

[su_spoiler title=”W jakich godzinach odbywa się nauka w klasach 1-3 ?” style=”fancy” icon=”chevron”]W niektóre dni zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00, a w inne dni później np. o godz. 10:40. Należy jednak wspomnieć, że najpóźniej lekcje w klasach 1-3 kończą się o 15:15[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy w szkole można zjeść obiad?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. Obiady są dostarczane przez firmę kateringową. Aktualna cena obiadu na kolejny rok szkolny zostaje podana do wiadomości rodziców we wrześniu. Ponadto w szkole funkcjonuje sklepik, automat z przekąskami oraz bezpłatny dystrybutor zimnej, gazowanej oraz gorącej wody.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy dzieci posiadające alergie pokarmowe mogą zamawiać obiady?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. Dla dzieci posiadających specjalne potrzeby żywieniowe wynikające z alergii pokarmowych przygotowywane są osobne obiady. Fakt nietolerancji lub uczuleń rodzic zgłasza zamawiając obiady w księgowości szkoły.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Gdzie można zapisać się na obiady? W jaki sposób dokonuje się płatności?” style=”fancy” icon=”chevron”]Obiady zamawiane są w księgowości szkoły telefonicznie przez rodzica w każdym miesiącu. Pani księgowa podliczając należność za zamówione obiady na dany miesiąc podaje rodzicowi kwotę do zapłaty, której dokonuje się na podane konto bankowe przelewem.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy w szkole funkcjonuje świetlica szkolna?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna codziennie w godzinach 6:30- 16:00. Wyjątek stanowią dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych czy wewnątrzszkolne święta i uroczystości- wtedy dyrektor może zmienić godziny pracy świetlicy po uprzednim poinformowaniu rodziców.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak zapisać dziecko do świetlicy?” style=”fancy” icon=”chevron”]Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypisać specjalny kwestionariusz zgłoszeniowy (dokument do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie) i złożyć wraz z całym kompletem dokumentów wymaganych podczas rekrutacji. W zgłoszeniu należy podać orientacyjne godziny pobytu dziecka w świetlicy w ciągu tygodnia. Jeżeli są to stałe godziny każdego dnia lub jeżeli się zmieniają w zależności od poszczególnych dni- należy to zapisać.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak wygląda funkcjonowanie świetlicy w praktyce?” style=”fancy” icon=”chevron”]Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość: wspólnie bawić się, wykonywać ciekawe prace plastyczne, brać udział w zajęciach sportowych i ruchowych (w zależności od pory roku również na placu zabaw i boisku szkolnym), odrabiać zadane prace domowe, czytać książki, oglądać ciekawe bajki i filmy oraz uczestniczyć w wielu innych zajęciach wynikających z potrzeb i zainteresowań dzieci oraz z planu pracy świetlicy. Na terenie świetlicy często odbywają się konkursy dla dzieci oraz wybierany jest raz w roku samorząd świetlicowy. Podczas pobytu w świetlicy dzieci pozostają pod opieką nauczycieli- wychowawców świetlicowych. Dokładny regulamin pracy świetlicy dostępny jest na stronie internetowej szkoły- obowiązkiem każdego rodzica jest się z nim zapoznać.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak wygląda funkcjonowanie świetlicy w czasie pandemii?” style=”fancy” icon=”chevron”]Świetlica szkolna w czasie wyjątkowym jak np. pandemia, funkcjonuje w oparciu o obowiązujące i wydawane na tę okoliczność przepisy prawa. [/su_spoiler]        

[su_spoiler title=”Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się dla uczniów w klasach 1-3?” style=”fancy” icon=”chevron”]Dla najmłodszych uczniów szkoła oferuje zajęcia dodatkowe takie jak np.: – kółko plastyczne i/lub artystyczne (muzyczno-teatralne) – kółko języka niemieckiego – klub Małego Przyrodnika – zajęcia sportowe Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w różnych sekcjach według zapotrzebowania: piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej itp. – szkółka narciarska (jeżeli są warunki) + wyjazdy jednodniowe na stok narciarski – zajęcia z programowania – w zależności od zainteresowania – szachy – w zależności od zainteresowania[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy w klasach 1-3 obowiązują mundurki?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. Uczniowie klas 1-3 uczęszczają na zajęcia lekcyjne w mundurku szkolnym, na który składa się niebieska koszulka typu polo z naszytym logo szkoły. Rodzice uczniów są zobowiązani do zakupu koszulek we własnym zakresie (dokładne wytyczne co do modelu i koloru będą umieszczone w czasie wakacji letnich na stronie internetowej szkoły), natomiast logo szkoły (naszywkę) będzie można zamówić w pierwszych dniach września u wychowawcy klasy. Ilość zakupionych mundurków pozostaje kwestią indywidualną każdego rodzica.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy uczniowie korzystają z szafek szkolnych lub szatni?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. Uczniowie klasy 1 mają do dyspozycji osobne pomieszczenie pełniące funkcję szatni, w której w wyznaczonych miejscach zostawiają okrycia wierzchnie i przebierają buty. Uczniowie klas 2-3 korzystają z imiennie przydzielonych szafek szkolnych znajdujących się na korytarzu szkolnym. We wrześniu wychowawca klasy przydziela uczniom ich szafki oraz nadaje kod do ich otwierania. Zasady korzystania z szafek zawierają się w osobnym regulaminie, z którym rodzic będzie zobligowany się zapoznać. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej uczniowie klas 1-3 mają przydzielone małe szafki imienne na przybory plastyczne, podręczniki itp.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy obowiązuje wyprawka szkolna?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. W okresie wakacji letnich zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły lista tzw. “wyprawka szkolna”, w której wychowawca klasy 1 przedstawia listę przyborów plastycznych potrzebnych do pracy w czasie roku szkolnego. Każdy rodzic zobligowany jest w miarę możliwości do zakupu tych przyborów.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy w szkole obowiązuje obuwie zmienne?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. Uczniowie klas 1-3 poruszają się po szkole i na terenie świetlicy w obuwiu zmiennym. Każdy rodzic zobligowany jest do zapewnienia dziecku wygodnego obuwia na czas pobytu w szkole.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na Zieloną Szkołę?” style=”fancy” icon=”chevron”]Dotychczas z uwagi na sytuację pandemii nie udało się zorganizować zeszłorocznej Zielonej Szkoły. Organizacja tego typu wyjazdu pozostaje w gestii rodziców danej klasy oraz wychowawcy.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak liczne są klasy?” style=”fancy” icon=”chevron”]Klasy 1-3 liczą nie więcej niż 24 osoby.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy uczniowie klas 1-3 wyjeżdżają na wycieczki?” style=”fancy” icon=”chevron”]TAK. Wychowawca klasy oraz nauczyciele starają się organizować dla uczniów wyjścia i wyjazdy: do kina, teatru, muzeum, zoo itp. oraz całodniowe wycieczki krajoznawcze lub zimowe kuligi.[/su_spoiler]