Klasy 4-7

ZAPISY DO KLAS 4-7

Regulaminy

Informacja o zapisach do klasy 4 SP na rok szkolny 2021/2022
Informacja o zapisach do klasy 5 SP na rok szkolny 2021/2022
Regulamin przyjęcia do klasy 6 SP na rok szkolny 2021/2022
Regulamin przyjęcia do klasy 7 SP na rok szkolny 2021/2022

Wymagane dokumenty

  • podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
  • karta informacyjna
  • świadectwo ukończenia klasy drugiej (kandydaci do klasy czwartej), klasy trzeciej (kandydaci do klasy piątej),
    klasy czwartej (kandydaci do klasy szóstej), klasy piątej (kandydaci do klasy siódmej)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia
  • oświadczenie o ochronie danych osobowych
  • oświadczenie woli przyjęcia (po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
  • opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej ( w przypadku gdy Kandydat takie posiada)
  • opinia księdza proboszcza lub katechety

Najczęściej zadawane pytania

[su_spoiler title=”Jakie zajęcia dodatkowe szkoła proponuje?” style=”fancy” icon=”chevron”]Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w różnych bezpłatnych formach aktywności pozalekcyjnej takich jak: kółka zainteresowań (język niemiecki, angielski, kółko biologiczno-ekologiczne, matematyczne, historyczne), zajęcia sportowe oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła prowadzi również zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jakie zajęcia sportowe oferuje szkoła?” style=”fancy” icon=”chevron”]W ramach działającej na terenie szkoły Salezjańskiej Organizacji Sportowej “SALOS Salesia” uczniowie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w następujących zajęciach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka – zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, zajęcia ruchowe dla klas 2-6.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy uczniowie mogą w szkole skorzystać z pomocy pedagoga/psychologa szkolnego?” style=”fancy” icon=”chevron”]Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagoga oraz psychologa szkolnego.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak wyposażone są klasopracownie?” style=”fancy” icon=”chevron”]Nasze pracownie przedmiotowe wyposażone są w monitory oraz tablice interaktywne, projektory, pomoce naukowe, sprzęt laboratoryjny. Ponadto pracownia biologiczna i chemiczna wyposażone są dodatkowo w system VR (wirtualna rzeczywistość).[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy w szkole można zjeść obiad?” style=”fancy” icon=”chevron”]Tak, obiady są dostarczane przez firmę kateringową. Aktualna cena obiadu na kolejny rok szkolny zostaje podana do wiadomości rodziców we wrześniu. Ponadto w szkole funkcjonuje sklepik, automat z przekąskami oraz bezpłatny dystrybutor zimnej, gazowanej oraz gorącej wody.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jakie projekty realizuje szkoła?” style=”fancy” icon=”chevron”]W szkole działa program edukacji ekologicznej “Działaj z imPETem”. Nasi uczniowie chętnie włączają się w projekty edukacyjne takie jak „Zwolnieni z teorii”, gdzie osiągnęliśmy tytuł „Brązowego Wilka”. Co roku uczniowie naszej szkoły podstawowej uzyskują tytuły laureatów konkursów przedmiotowych. Uczniowie uczestniczą również w projekcie edukacyjnym Euroweek, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jakie są propozycje szkoły na czas wakacji i ferii zimowych?” style=”fancy” icon=”chevron”]Rokrocznie organizujemy dla uczniów naszej szkoły obozy rekreacyjno-sportowe, półkolonie zimowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy na narty. Wszyscy nowi uczniowie naszej szkoły są mile widziani na integracyjnym wyjeździe do Lubogoszczy, na którym mają możliwość poznania się i integracji jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy szkoła jest bezpieczna?” style=”fancy” icon=”chevron”]Nasza szkoła realizuje postulat asystencji ks. Jana Bosko, który w praktyce oznacza stałą obecność wychowawcy wśród wychowanków. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów oferujemy monitoring wizyjny na terenie szkoły oraz wokół niej[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?” style=”fancy” icon=”chevron”]Nie, Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?” style=”fancy” icon=”chevron”]Nie, nauka w naszej szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 (poranny apel – Słówko o godzinie 7:50).[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy w szkole obowiązuje mundurek szkolny?” style=”fancy” icon=”chevron”]Uczniowie zobowiązani są nosić mundurek szkolny. Elementami stroju obowiązującego w szkole są dla klas 4-8 jasnoniebieska koszula oraz krawat z logo szkoły. Stroje dla uczniów są zamawiane przez szkołę. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy określony w Statucie szkoły.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Jak dojechać do szkoły?” style=”fancy” icon=”chevron”]Przystanek autobusowy znajduje się bezpośrednio przed naszą szkołą. Można do niej dojechać:
– autobusami linii 6, 23, 201
– własnym rowerem (szkoła posiada stojaki na rowery)[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Czy lekcje religii są obowiązkowe? ” style=”fancy” icon=”chevron”]Decydując się na wybór Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest także nauka religii oraz udział we wszystkich wydarzeniach – również tych o charakterze katolickim.[/su_spoiler]