Dziś jest 21.03.2019, imieniny: Lubomira, Benedykta.

W 2015 roku nauczyciele Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych "Don Bosko" rozpoczęli starania o wzięcie udziału w kursach  językowych, językowo-metodycznych w ramach programu Erasmus +, który stwarza nieograniczone możliwości rozwoju szkoły, poprzez wspieranie nauczycieli, którzy decydują się na owe szkolenia.


Program jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. I tak w całej Polsce złożono 695 projektów, a tylko 152 otrzymało akceptację, w tym nasza szkoła.
W związku z powyższym aż 10 nauczycieli mogło wyjechać do różnych krajów, aby poznawać tajniki języka hiszpańskiego i francuskiego, bądź doskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego.
Dzięki odbytym szkoleniom, kursom oprócz stałych elementów (wymiana polsko - niemiecka, maraton języków obcych, kółka językowe, branżowe i przygotowujące do egzaminów, projekty e–Twinning) zostały wprowadzone przez dziesiątkę nauczycieli Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych "Don Bosko"  innowacyjne zajęcia, aby jeszcze bardziej wspomóc uczniów w przełamywaniu barier językowych oraz mobilizować ich do dalszej nauki. I tak powstało koło języka hiszpańskiego, aby pokazać uczniom dotychczas nieznany dla nich język i popularyzować jego naukę. Sympatykom języka niemieckiego umożliwiono udział w warsztatach gier i zabaw dla klas 7 a dla bardziej zaawansowanych utworzono koło mówienia kreatywnego, aby wzmocnić wśród młodzieży samoocenę i wiarę we własne siły. Zostały także wprowadzone debaty oksfordzkie, których celem jest kształcenie wśród młodzieży umiejętności wzajemnego słuchania i wyrażania swoich przekonań. Starszym uczniom zaproponowano panel dyskusyjny po angielsku bądź biologię przygotowującą do studiowania i czytania w tym języku. Poza tym szkoła bierze udział w międzynarodowych projektach fizycznych i informatycznych, a także pomaga uczniom w rozwoju talentów, dzięki konkursom językowo – artystycznym.
Głównym celem wszystkich wyżej wymienionych kół zainteresowań jest przede wszystkim propagowanie nauki języków obcych poza formalnym cyklem kształcenia, poszerzanie horyzontów młodych ludzi, a przede wszystkim wspieranie wielojęzyczności, w myśl słów austriackiego filozofa Ludwika Wittgenstein’a: "Granice mojego języka są granicami mojego świata".

20-02-2018

© 2017 Salezjański Zespół Szkół Publicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Bliżej Salezjanów

  • Salezjanie w Polsce
  • Inspektoria Św. Jacka Kraków
  • Salezjanie na Świecie
  • Portal Bosko.pl
  • Salezjański Ośrodek Misyjny
  • Nasza Społeczność