Dziś jest 27.05.2020, imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny.

Cele i sposoby działania SALOS RP wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego Księdza Jana Bosko.
Cele SALOS RP:
1) Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i zasadami fair play.
2) Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
3) Integrowanie grup, środowisk, ruchów z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
4) Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych.
5) Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania.
6) Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno – wychowawczych oraz kursów i szkoleń.
7) Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo – formacyjne, kulturalno – religijne i socjalno – intelektualne.
8) Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
9) Reprezentowanie członków SALOS RP wobec urzędów i instytucji centralnych, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i za granicą.
10) Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, zlecanie zadań członkom SALOS RP i innym podmiotom realizującym cele statutowe SALOS RP.

09-01-2018

© 2017 Salezjański Zespół Szkół Publicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Bliżej Salezjanów

  • Salezjanie w Polsce
  • Inspektoria Św. Jacka Kraków
  • Salezjanie na Świecie
  • Portal Bosko.pl
  • Salezjański Ośrodek Misyjny
  • Nasza Społeczność